Bottelen

Als de cider is gerijpt, kan er gebotteld worden. De keuze voor het soort fles wordt mede bepaald door de soort cider die is gemaakt. Voor ciders met veel koolzuurgas in de fles, zijn zwaardere flessen nodig met voldoende drukvermogen en bijbehorende kurken en draaddoppen. Het biedt een mooie presentatie maar is tegelijk relatief duur en arbeidsintensief. Ciders met een kleine hoeveelheid koolzuurgas en 'platte'ciders (zonder koolzuurgas) kunnen goed afgevuld worden in beugelflessen of kroondop flessen.

Bij bottelen van cider voor eigen gebruik is het goed mogelijk om flessen opnieuw te gebruiken. Belangrijk is wel om de gebruikte flessen goed te reinigen en liefst te ontsmetten voor ze opnieuw gevuld worden.

Bij cider waar het koolzuur ontbreekt (platte cider), kun je zorgen voor een beperkte koolzuurgasontwikkeling door aan de cider bij het afvullen in de fles een klein beetje appelsap of appeldiksap toe te voegen. De suikers uit het sap zullen in de fles vergist worden door achtergebleven gistcellen en de kleine hoeveelheid koolzuur komt vrij bij het openen van de fles en het uitschenken.  

Bij cider voor de verkoop is het gebruik van nieuwe flessen, doppen en kurken vanzelfsprekend. De fles van wit, bruin of groen glas, maar vooral de aansprekendheid en informatie op het etiket zijn een belangrijke aankoopprikkel voor de consument.

Afhankelijk van de hoeveelheid te vullen en te sluiten flessen is een afweging te maken om te vullen met een handhevel of te investeren in een vulinstallatie.

Ook gebottelde cider kan het beste bewaard worden bij een temperatuur tussen de 10 en 15 graden met weinig temperatuurschommelingen.